ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλομοίρης, Μανώλης (1883-1962) | Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1957
  6. 109-115
    • The work of M. Const , Ch. Grolliou "Merculess art , it's commin grounds towards Polybium of Seneka and its sources " is presented . Also , the musical piece of And. Nezeriton " Seven songs of my country " is presented which is a collection of greek songs from the composer .
    • Παρουσιάζεται το έργο του κ. Κωνστ. Χ. Γρόλλιου, "Τέχνη αλυπίας, κοινοί τόποι του προς Πολύβιον του Σενέκα και πηγαί αυτών". Επίσης παρουσιάζεται το μουσικό έργο του Ανδρ. Νεζερίτου "Επτά τραγούδια της πατρίδας μου", το οποίο είναι η νέα συλλογή ελληνικών τραγουδιών του συνθέτη.