ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΘΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΦΥΣΟΣΤΙΓΜΙΝΗΝ

THE CAUSING OF LOCAL HABITUATION WITH PHYSOSTIQMINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαρώνος Δ
  5. 1957
  6. 74-77
    • The possibility of causing local habituation upon immediate application of an agent on a locus of it's selective action is being studied. Specificlly , the site of application was a cat's conjuctiva and the agent employed, physosttigmine. It was observed that a local irritation was caused for a short period of time.
    • Μελετάται η δυνατότητα προκλήσεως τοπικού εθισμού, με απευθείας εφαρμογή φαρμάκου σε σημείο εκλεκτικής δράσης του. Συγκεκριμένα έγινε ενστάλαξη στα μάτια γάτας μιρκή ποσότητα φυσοστιγμίνης και παρατηρήθηκε ότι προκάλεσε τοπικό ερεθισμό για μικρό χρονικό διάστημα.