Ετήσια έκθεσις των εν αυτώ εργασιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 1891-1892

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 8329
  4. GR-AtACAb10073942
  5. Ελληνικά
  6. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  7. Εν Αθήναις: Εθνικό Τυπογραφείο, 1892
  8. 28