Ελληνικά
1999
716-718
  • (gre) Ετήσιος απολογισμός δραστηριοτήτων και αναφορά πεπραγμένων έτους 1999

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1999

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Γαλλική λογοτεχνία