Ελληνικά
1999
711-715
  • (gre) Ετήσιος απολογισμός δραστηριοτήτων και αναφορά πεπραγμένων έτους 1999.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1999

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Μοντέρνα ελληνική λογοτεχνία