Ελληνικά
1999
702-706
  • (gre) Ετήσιος απολογισμός δραστηριοτήτων και αναφορά πεπραγμένων έτους 1999

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1999

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Τεκμηρίωση