Ελληνικά
1999
697-701
  • (gre) Επετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1999

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1999.

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Τεκμηρίωση