ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ. LOUIS GODART.

FORMAL RECEPTION OF CORRESPONDING MEMBER OF THE ACADEMY, MR LOUIS GODART. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιακωβίδης, Σπύρος Ε. (1923-2013) | Μητσόπουλος Γεώργιος
  5. 1999
  6. 683-688
    • Curiculum Vitae and scientific activities of the new corresponding member of the Athens Academy, Mr luis Godart.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κ. Louis Godart.