ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 28ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

FESTIVE SESSION ON THE 28TH DECEMBER 1999. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μητσόπουλος Γεώργιος
  5. 1999
  6. 575-582
    • A speech from the President of the Athens Academy concerning the work of the Academy during his term in 1999.
    • Ομιλία του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών για το έργο της ακαδημίας κατά την διάρκεια της θητείας του το έτος 1999.