ΥΨΙΣΤΗ ΗΘΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ. ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

SUPREME MORAL TURN. ANNIVERSARY OF THE 28TH OCTOBER 1940. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μητσόπουλος Γεώργιος | Kidoniatis Solon | Σαράντη Γαλάτεια
  5. 1999
  6. 512-526
    • A speech about the anniversary celebration of the 28th October 1940, which points out the moral value of the "No" in 1940.
    • Ομιλία για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 με ιδιαίτερη επισήμανση στην ηθική αξία του ΟΧΙ του 1940.