ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΑΧΙΝΗ

SCIENTIFIC REMEMBRANCE OF ACADEMIC APOSTOLOS SACHINIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ματσανιώτης, Νικόλαος Σ. (1925-2010)
  5. 1999
  6. 492-494
    • A scientific remembrance of the deceased academic, Apostolos Sachinis and an extract from the records of the Plenary Session of the 19th February 1998. The multiple donations in cash and property that he made to the Academy are mentioned.
    • Επιστημονικό μνημόσυνο του εκλιπόντος ακαδημαϊκού Απόστολου Σαχίνη και απόσπασμα από τα Πρακτικά της Ολομέλειας της 19ης Φεβρουαρίου 1998. Αναφέρονται οι πολλαπλές δωρεές σε χρήματα και ακίνητα που έκανε στην Ακαδημία Αθηνών.