1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 76
  4. GR-AtACAb10068952
  5. Ελληνικά
  6. Ηλιόπουλος, Τιμολέων Ε.
  7. Αθήναι: Δημ. Δελή, 1922
  8. 32