ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟYΣ κ. BORIS FONKIC

FORMAL RECEPTION OF CORRESPONDING MEMBER, MR BORIS FONKIC. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Manousakis Manousos | Αρτεμιάδης Νικόλαος | Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1999
  6. 472-475
    • Some biographic facts and the scientific work of new corresponding member, Mr Boris Fonkic.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Boris Fonkic.