ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ. ΘΩΜΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

FORMAL RECEPTION OF CORRESPONDING MEMBER OF THE ACADEMY, MR THOMAS IPSILANTIS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μητσόπουλος Γεώργιος | Κοντόπουλος, Γεώργιος (1928-)
  5. 1999
  6. 468-471
    • Some biographic facts and the scientific work of new corresponding member, Mr Thomas Ipsilantis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Θωμά Υψηλάντη