ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

THE BOOK PRESENTATION ON "THE CONSTRUCTION OF DEMOCRACY" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1999
  6. 464-467
    • Academic, Angelos Vlachos' book "The Construction of Democracy" is presented, in which he describes the functional manner of Democracy and its characteristics.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του ακαδημαϊκού Άγγελου Βλάχου "Η οικοδόμηση της δημοκρατίας", στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας τησ αθηναϊκής δημοκρατίας και τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της.