ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

THE FORMAL RECEPTION OF H.H. THE ECUMENICAL PATRIARCH VARTHOLOMEOS, AS HONORARY MEMBER OF THE ACADEMY. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μητσόπουλος Γεώργιος | Πεσμαζόγλου, Ιωάννης (1918-2003)
  5. 1999
  6. 398-404
    • Some biographic facts and the activity of His Holiness, the Ecumenical Patriarch Vartholomeos.
    • Βιογραφικά στοιχεία και δραστηριότητα της Αυτού Θεοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.