1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Varvitsiotis Takis | Βαρβιτσιώτης, Τάκης (1916-2011) | Varvitsiotis Takis
  5. 1999
  6. 331-348
    • A definition and analysis of "poem" and of "poetic mood". Comparisons and distinctions between poetry and prose.
    • Ορισμός και ανάλυση του ποιήματος και της ποιητικής διάθεσης. Παρομοιώσεις και διάκριση του ποιητικού από τον πεζό λόγο.