ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ. ΤΑΚΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

THE FORMAL RECEPTION OF CORRESPONDING MEMBER OF THE ACADEMY, MR TAKIS VARVITSIOTIS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης Τάσος | Μητσόπουλος Γεώργιος
  5. 1999
  6. 328-331
    • Some biographic facts and the writing work of new corresponding member of the Academy, Mr Takis Varvitsiotis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και συγγραφικό έργο του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας κ. Τάκη Βαρβιτσιώτη.