Η ύδρευσις των Αθηνών από τον Υμητόν (20-40 χιλιάδες κυβικά μέτρα ύδατος ημερησίως) : μελέτη επιστημονική - τεχνική και οικονομική

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16745
  4. GR-AtACAb10073913
  5. Ελληνικά
  6. Σαπνάς, Μ. Β.
  7. Αθήναι :Ι. Μ. Ζουμάκης - Ι. Θ. Ταμπακόπουλος , [19--;]
  8. 20