ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

THE FORMAL RECEPTION OF CORRESPONDING MEMBER, MR NIKOLAOS GEORGIADES. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τέτσης, Παναγιώτης (1925-2016) | Μητσόπουλος Γεώργιος
  5. 1999
  6. 247-252
    • Some biographic facts and the scientific work of the new corresponding member of the Academy, Mr Nikolaos Georgiades.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κ. Νικολάου Γεωργιάδη.