ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821. ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

THE CELEBRATION OF THE 25TH OF MARCH 1821. THE PAST AND THE PRESENT OF THE GREEK NATION. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016) | Μητσόπουλος Γεώργιος
  5. 1999
  6. 211-242
    • On the occasion of the anniversary celebration of the 25th of March 1821, a speech is given that has spiritual support of the approval of the nation's value in its authentic limits and in its productive function without doubts and nationalistc paroxysms.
    • Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, γίνεται ομιλία πυ έχει πνευματικό έρεισμα την παραδοχή της αξίας του έθνους στα γνήσια οριά της και στη γόνιμη λειτουργία της, χωρίς αμφισβητήσεις και εθνικιστικούς παροξυσμούς.