ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονομής, Νικόλαος (1922-)
  5. 1999
  6. 200-210
    • Ms Katerina Polymerou-Kamilaki's book "Theatrical Essays Concerning Folk Theatre: From the Cretan Theatre until the Plays of Modern Greek Carnival (from Erophili to Golfo)" is presented. The book does a total authentication of show business, except the one of Crete, the variations of one of the most important plays of the Cretan Theatre. She also publishes a study that refers to famous Golfo from S. Peresiades, and which he associates with Erophili.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο της κ. Αικατερίνης Πολυμέου-Καμιλάκη "Θεατρολογικά Μελετήματα για το λαϊκό θέατρο. Απ΄λο το Κρητικό θέατρο στα δρώμενα της νεοελληνικής Αποκριάς. (Από την Ερωφίλη στη Γκόλφω.)" Το βιβλίο κάνει μια συνολική θεώρηση του θέματος της διάδοσης, εκτός της Κρήτης, των παραλλαγών ενος από τα σημαντικότερα έργα του Κρητικού θεάτρου. Δημοσιεύει επίσης μελέη, που αναφέρεται στην περίφημη Γκόλφω του Σπ. Περεσιάδη, την οποία συνδέει με την Ερωφίλη.