Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ LOUIS PASTEUR. ΣΧΕΔΙΟ-ΠΑΣΤΕΛ-ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ

PAINTINGS OF LOUIS PASTEUR: DESIGN - PASTEL - LITHOGRAPHIES. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παππάς, Γιάννης (1913-2005)
  5. 1999
  6. 190-199
    • A speech on the paintings of Louis Pasteur, which are unknown to most people and especially, about his relation to art. Photographs of many of his paintings are published.
    • Ομιλία με θέμα το ζωγραφικό έργο του Louis Pasteur, το οποίο είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό και γενικότερα για την σχέση του με την τέχνη. Δημοσιεύονται φωτογραφίες αρκετών πινάκων του.