ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ

FORMAL RECEPTION OF CORRESPONDING MEMBER OF THE ACADEMY. MR ARGYRIS EPHSTRATIADES. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μητσόπουλος Γεώργιος | Stefanis Constantine | Στεφανής Κ.
  5. 1999
  6. 42-47
    • Some biographic facts and the scientific work of the new corresponding member of the Athens Academy, Mr Argyris Ephstratiades.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημιας Αθηνών κ. Αργύρη Ευστρατιάδη.