1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μητσόπουλος Γεώργιος | Στεφανής Κ. | Stefanis Constantine
  5. 1999
  6. 42-47
    • Some biographic facts and the scientific work of the new corresponding member of the Athens Academy, Mr Argyris Ephstratiades.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημιας Αθηνών κ. Αργύρη Ευστρατιάδη.