Περί του δικαιολογικού λόγου της ποινής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 75
  4. GR-AtACAb10068954
  5. Ελληνικά
  6. Ηλιόπουλος, Τιμολέων Ε.
  7. Αθήναι: Τυπογραφείο Αλεξ. Παπαγωργίου, 1893
  8. 32