1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκλαβούνος Γεώργιος Λ | Τριτάκης Β | Νάστος Παναγιώτης | Μπεργιαννάκη Ιωάννα | Paliatsos Athanasios | Παπαρηγόπουλος Θωμάς | Paparigopoulos Thomas | Στεφανής Κ. | Stefanis Constantine | Μανεσιώτης Πέτρος | Bergiannaki Ioanna | Παλιατσός Αθανάσιος | Manesiotis Petros | Nastos Panagiotis | Psarros C.
  5. 1998
  6. 114-119
    • Primary results are presented from the study that was conducted with the theme of the geomagnetic and physical environmental parameters, in relation to some psychopathological symptoms. It is concluded that there are important correlations between the geomagnetic field and various psychological symptoms like anxiety, sleeping disorders and aggressiveness.
    • Παρουσιάζονται προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης που έγινε, με αντικείμενο γεωμαγνητικές και φυσικές περιβαλλοντικές παραμέτρους, σε σχέση με μερικά ψυχοπαθολογικά συμπτώματα. Προκύπτει ότι υπάρχουν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του γεωμαγνητικού πεδίου και διαφόρων ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων όπως είναι το άγχος, οι διαταραχές ύπνου και η επιθετικότητα.