ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙΥ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥΜΠΑ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMIC, MR K. I. TOUMPAS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1979
  6. 398-402
    • Curiculum Vitae and military career of new academic, Admiral K. I. Toumpas.
    • Βιογραφικά στοιχεία και στρατιωτική σταδιοδρομία του νέου ακαδημαϊκού Ναυάρχου Ι. Τούμπα.