ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΝ ΘΕΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙ

GREAT ATHANASIOS JULIAN, THE DEFECTOR AND VASILIOS THE GREAT. POSITIONS AND OPPOSITIONS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1979
  6. 276-318
    • On the occasion of the 1600th anniversary from the death of Vasilios the Great, a speech is given in order to honour his memory and to express the owed respect to the great pastor of the Capadocian Church. Also, positions and the oppositions of Athanasios Julian the Great, the defector and of Megas Vasilios are being examined against the strived church during the 4th centuy, concerning its safety and freedom.
    • Επ' ευκαιρίας της 1600ης επετείου του θανάτου του Μεγάλου Βασιλείου, γίνεται ομιλία προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη του και να εκφραστεί ο οφειλόμενος σεβασμος στον Μέγα Ποιμενάρχη τησ Καππαδοκικής Εκκλησίας. Επίσης, εξετάζονται οι θέσεις και οι αντιθέσεις του Μέγα Αθανάσιου-Ιουλιανού του Αποστάση και του Μέγα Βασιλείου, έναντι της αγωνιζόμενης εκκλησίας, κατα΄τον 4ο αιώνα, για την διασφάλιση της ανεξαρτησίας της.