ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

THE PROBLEM OF NUTRITION IN OUR COUNTRY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1979
  6. 254-275
    • A spherical confrontation of the nutritional problem from ancient times until today. The consequences from malnutrition are pointed out and measures for its confrontation are suggested.
    • Σφαιρική αντιμετώπιση του προβλήματος της διατροφής από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Επισημαίνονται οι επιπτώσεις της κακής διατροφής και προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπισή της.