Περί του έργου και της μεθόδου της επιστήμης του ποινικού δικαίου : εισαγωγικόν μάθημα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 74
  4. GR-AtACAb10068956
  5. Ελληνικά
  6. Ηλιόπουλος, Τιμολέων Ε.
  7. Αθήναι: Τυπογραφείο Αλεξ. Παπαγωργίου, 1896
  8. 42