ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΚΩΝ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ.

THE FORMAL RECEPTION OF ACADEMIC, MR. CONSTANTINE EFSTATHIADES. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ
  5. 1979
  6. 202-205
    • Some biographic facts and the scientific work of new academic, Mr C. Efstathiades.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου Ακαδημαϊκού κ. Κ. Ευσταθιάδη.