ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥΝ κ. ΜΥΛΩΝΑ

AN ADDRESSMENT FROM VICE PRESIDENT MR K. MYLONAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Milonas George E | Μυλωνάς Γεώργιος Ε
  5. 1979
  6. 175-177
    • Some biographic facts and the scientific work of the member of the Bulgarian Academy of Science, Mr Vladimir Ivanov Georgiev
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του μέλους της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών κον Vladimir Ivanof Georgiev