ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1979
  6. 109-109
    • Three editions are presented from the Foundation Costa and Eleni Ourani. They are "Eulogy for Hugo Foscolo" from Dionisios Solomos, the E' volume of "Greek Theatre" from Alkis Tribos and finally, "the Biographic facts of Costas Ouranis".
    • Παρουσιάζονται τρεις εκδόσεις του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη. Πρόκειται για το "Εγκώμιον για τον Ούγο Φώσκολο" του Διονυσίου Σολωμού, τον ε' τόμο του "Ελληνικού Θεάτρου" τον Άλκη θρύλον και τα "Βιογραφικά του Κώστα Ουράνη"