1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λούρος Ν Κ
  5. 1979
  6. 84-95
    • A speech on the occasion of the anniversary celebration of the 25th of March, where the role of the long-lived tradition of the Greek nation in the boosting of spirits of the fighters of 1821 is pointed out.
    • Ομιλία με αφορμή την επέτειο τησ 25ης Μαρτίου όπου επισημαίνεται ο ρόλος που έπαιξε η μακραίωνη παράδοση του ελληνικού έθνους στην ενδυνάμωση των αγωνιστών του 21.