Ο CLAUDE BERNARD ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ)

CLAUDE BERNARD AND HIS ERA (100 YERAS FROM HIS DEATH). (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λούρος Ν Κ
  5. 1979
  6. 24-29
    • On the occasion of the anniversary of the 100 years since the death of Claude Bernard, a description of his work is made, of his personality and of the period in which he lived in.
    • Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από το θάνατο του διάσημου ιατρού Claude Bernard, γίνεται περιγραφή του έργου του, της προσωπικότητάς του και της εποχής στην οποία έζησε.