1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λούρος Ν Κ
  5. 1979
  6. 24-29
    • On the occasion of the anniversary of the 100 years since the death of Claude Bernard, a description of his work is made, of his personality and of the period in which he lived in.
    • Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από το θάνατο του διάσημου ιατρού Claude Bernard, γίνεται περιγραφή του έργου του, της προσωπικότητάς του και της εποχής στην οποία έζησε.