Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ CIMETIDINE, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΤΩΝ Η2-ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΑΜΙΝΗΣ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΚΥΝΟΣ, ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ INDOMETHACIN

THE PROTECTIVE ACTION OF CIMETIDINE, AN ANTAGONIST OF THE H2-RECEPTORS OF HISTAMINE, ON THE CANIN GASTRIC MUCOSAL LESIONS, PRODUCED BY THE ANTI-INFLAMMATORY DRUG, INDOMETHACIN. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουτσελίνης Αντ. | Μερίκας Ε | Δοντά Ισμ | Καραγιαννάκος Π.Ε. | Σκαλκέας, Γρηγόριος Δ. (1928-2018) | Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996) | Tsakraklides B. | Dassios Georgios | Εμμανουηλίδης Αντ. | Τσακρακλίδης Β.
  5. 1979
  6. 440-457
    • An experimental study of the protective action of CIMETIDINE from the ulcerations and the bleeding that the use of anti-inflammatory drugs cause to the mucose.
    • Πειραματική μελέτη της προστατευτικής δράσης της Cimetidine από τις εξελκώσεισ και τις αιμοραγιές που προκαλεί στους βλεννογόνους η χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.