ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΩΝ Ν-ΒΥΝΖΥΛΟ-W-ΧΛΩΡΟΑΜΙΔΙΩΝ

SYNTHESIS AND PHARMACOLOGICAL PROPERTIES OF NEW N-BENZYL-W-CHLORAMIDES. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Ροβίθης Πέτρος | Τσατσάς, Γεώργιος (1912-1987) | Κωστάκης Ε. | Βαρώνος Δ | Γαλανοπούλου Π.
  5. 1979
  6. 426-439
    • In this study, the synthesis of new N-chloroacyl-benzylamine is mentioned as well as the pharmacologic study of those.
    • Στην εργασία αναφέρεται η σύνθεση νέων Ν-χλωροακυλο-βενζυλαμινών και η φαρμακολογική μελέτη αυτών.