SYNTHESIS OF NEW γ-LACTONES BY ENDOMOLECULAR TRANSPOSITION AND DERIVATIVES, POSSIBLY OF A PHARMACOLOGICAL INTEREST. (eng)
Γαλλικά
1979
409-425
  • (eng) The study includes the generalization of an original synthesis method of γ-lactones by endomolecular transposition and its utilization for the combinational synthesis possibly of a pharmacological interest. Also, it includes reaction mechanisms, representative spectrums RMV and absorption frequencies of characteristic groups in IR.

  • (gre) Η εργασία περιλαμβάνει την γενίκευση μιας πρωτότυπης μεθόδου συνθέσεως γ-λακτονών δι' ενδομοριακής μεταθέσεως και την αξιοποίηση αυτής στην σύνθεση ενώσεων πιθανού φαρμακολογικού ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνει επίσης μηχανισμούς αντιδράσεων, αντιπροσωπευτικά φάσματα RMN και συχνότητας απορροφήσεως χαρακτηριστικών ομάδων στο IR.

ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΝΕΩΝ γ-ΛΑΚΤΟΝΩΝ ΔΙ' ΕΝΔΟΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ, ΠΙΘΑΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Τεκτονική