1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16739
  4. GR-AtACAb10073905
  5. Ελληνικά
  6. Κτενάς, Κωνσταντίνος Α.
  7. Εν Αθήναις: Π. Δ. Σακελλάριος, 1908
  8. 24