1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δάβη Ελευθερία | Migiros Georgios P. | Μιγκίρος Γεώργιος Π.
  5. 1979
  6. 349-367
    • The study is limited to the first time certified plutonic penetrations in the area of Kato Olympus of eastern Thessalia
    • Η μελέτη περιορίζεται στις για πρώτη φορά πιστοποιούμενες πλουτώνιες διεισδύσεις στην περιοχή του Κάτω Ολύμπου της Ανατολικής Θεσσαλίας.