Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘΥΛΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ, ΜΕΘΥΛΟΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12 ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ACTION OF METHYLTESTOSTENEDIOL AND VITAMINE B12 ON THE COMESATORY HYPERTROPHY OF THE KIDNEY. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μοίρας Κ | Σηφαλάκης Ιωσήφ | Sifalakis I.
  5. 1954
  6. 593-600
    • A study is being made on the action of methyltestosterone, methylandrostenedriol and vitamine B12 on the compesatory hypertrophy of the kidney. The experimental conditions are described and the conclusions are presented.
    • Γίνεται έρευνα για την επίδραση της μεθυλοτεστοστερόνης, της μεθυλοανδροστενεδιόλης και βιταμίνης Β12, επί της αντιρρόπου υπερτροφίας του νεφρού. Περιγράφονται οι πειραματικές συνθήκες και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.