1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Papaloukas A. C. | Παπαλουκάς Αριστοφ. Χρ.
  5. 1954
  6. 569-575
    • Experiments are being made at the Isotope Division A.E.R.E. Harwell and the disadvantages of Radioactive NaC1 and the advantages of Radioactive Na2Co3 are presented.
    • Γίνονται πειράματα στο Isotope Division A.E.R.E. Harwell και παρουσιάζονται τα μειονεκτήματα του ραδιενεργού χλωριούχου νατρίου και τα πλεονεκτήματα του ραδιενεργού ανθρακικού νατρίου.