ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΠΡΙΣΚΑ

DEATH ANNOUNCEMENT OF MR S. BRISKAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1954
  6. 500-501
    • The death announcement of corresponding member, Mr S. Briskas. Brief reading of his biography.
    • Αγγελία θανάτου τγου αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Σωτηρίου Μπρίσκα. Σύντομο βιογραφικό του σημείωμα.