ΠΕΡΙ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΙΣΜΟΥ

CONCERNING HERMAPHRODISM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοσμετάτος Γ | Kosmetatos George Ph.
  5. 1954
  6. 434-445
    • After the announcement concerning the monstrous organism that Aristophanes mentions in Plato's Symposium, the hermaphrodite organism is described according to the facts of the School of Anatomy and Embryology.
    • Με αφορμή τα σχετικά με τον τερατόμορφο οργανισμό, που αναφέρει ο Αριστοφάνης στο Συμπόσιο του Πλάτωνα, περιγράφεται ο ερμαφρόδιτος οργανισμός σύμφωνα με τα δεδομένα της Ανατομικής και της Εμβρυολογίας.