ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE INFLUENCES OF THE YEARLY WIND; AND OF THE SEA BREEZE ON THE TEMPERATURE AN DON ATHEN'S AIR HUMIDITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1954
  6. 420-425
    • The study examines the effect of the yearly winds and of the sea breeze on the tempersture and on Athen's air humidity based on temperature and air humidity observations made evry 14 hours, conducted in June, August and September, during the period 1921-1950.
    • Στη μελέτη εξετάζεται η επίδραση των ετησίων ανέμων και της θαλάσσιας αύρας επί της θερμοκρασίας και της υγρασίας των αέρος των Αθηνών, επί τη βάσει παρατηρήσεων της θερμοκρασίας και υγρασίας αέρος της 14ω, που έλαβαν χώρα τους μήνες Ιούλιο, Αυγουστο και Σεπτέμβριο της περιόδου 1921-1950.