ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥΑΝ ΤΗΣ ΑΝΩ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

NOTES CONCERNING THE RED GRANITE OF THE PENINSULA OF SINA AND OF ASWAN IN UPPER EGYPT. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Γεωργιάδης Αναστάσιος Ν
  5. 1954
  6. 293-315
    • A rock analysis of red granites of the peninsula of Sina and of the area of Aswan.
    • Πετρολογική μελέτη των ερυθρών γρανιτών της χερσονήσου του Σινά και της περιοχής Ασσουάν