ΤΑ "ΕΤΟΙΜΑ ΚΕΛΥΦΗ" ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΔΟΜΗΣ

THE "READY-MADE HUSK" AS A STRUCTURAL FACTOR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kazakos B. E. | Καζάκης Β. Ε.
  5. 1954
  6. 155-163
    • The advantages of ready-made husks are described, that is, thin surfaces and hard ...? which can be used in the structural engineering as housing factors, for construction of lintel walls of cylindrical tanks, etc.
    • Περιγράφονται τα πλεονεκτήματα των ετοίμων κελυφών, δηλαδή λεπτών επιφανειών εκ σιδηροκάματος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην δομική ως στοιχεία στέγασης, κατασκευής υπερθύρων τοιχωμάτων κυλινδρικών δεξαμενών κλπ.