ΝΕΟΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΤΗΣ ΔΙΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΒΒΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1967 ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

A NEW MANUSCRIPT OF THE NARRATION FROM IEROTHEOS AVATIOS, CONCERNING THE MAJOR EARTHQUAKE IN KEPHALLINIA. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοσμετάτος Γ | Kosmetatos George Ph.
  5. 1954
  6. 92-94
    • The historic value of the manuscript from Ierotheos Avatios, in which the destructive erathquakes that occured in Kephallinia in 1637 are described.
    • Μελετάται η ιστορική αξία του χειρογράφου του Ιεροθέου Αββατίου, στο οποίο περιγράφονταν οι καταστρεπτικοί σεισμοί που έπληξαν το 1637 την Κεφαλληνία.