ΠΕΡΙ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ ΠΟΙΗΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ. Ο ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΝΤΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟΥ

CONCERNING AN UNKNOWN POET, LEONARD DELAPORTAS AND HIS WORK, BEFORE THE FALL OF CONSTANTINOPLE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Manousakis Manousos | Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1954
  6. 32-44
    • For the first time, an unknown poet from the medieval period is presented, the first before the fall, a Cretan poet who's work is considered extremely interesting.
    • Παρουσιάζεται για πρώτη φορά άγνωστος ποιητής του Μεσαίωνα, ο πρώτος προ της Αλώσεως, Κρητικός ποιήτής, το έργο του οποίου θεωρείται εξαιρετικά ενδιαφέρον.