1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α | Ηλίας Δ. | Ilias Demetrios
  5. 1954
  6. 26-32
    • A description of an experimental disposition with which the polar radiation diagram is traced of a simple or complex antenna system.
    • Περιγραφή πειραματικής διάταξης με την οποίαν χαράσσεται το πολικό διάγραμμα ακτινοβολίας ενός απλού ή σύνθετου συστήματος κεραιών.